Zarząd

Krzysztof Półgrabia

Prezes Zarządu


 

Michał Jęczmyk

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu


Mieczysław Sekuła

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Operacyjny


Adam Wojtas

Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy


Arkadiusz Piskorski

Prokurent - Dyrektor Agro