Projekty

20 lutego 2023

Zmniejszenie energochłonności WZPOW Sp. z o.o. w Kwidzynie poprzez instalację sortownika optycznego wraz z urządzeniami peryferyjnymi

2 marca 2021

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WZPOW SP. Z O.O. POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ 3 BUDYNKÓW ZAKŁADU

nazwa zadania: – ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WZPOW SP. Z O.O. POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ 3 BUDYNKÓW ZAKŁADU koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 200208,24 ZŁ kwota oraz forma dofinansowania ze […]
8 stycznia 2021

Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów owocowo-warzywnych na metan, wodór oraz wysokowartościowy nawóz organiczny

WZPOW Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów owocowo-warzywnych na metan, wodór oraz wysokowartościowy nawóz organiczny”   Celem głównym […]
30 października 2019

Modernizacja instalacji chłodniczej WZPOW w Kwidzynie

Zadanie „ MODERNIZACJA INSTALACJI CHŁODNICZEJ WZPOW W KWIDZYNIE „ realizowane przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, w kwocie […]
18 października 2019

Modernizacja instalacji odpylania w kotłowni WZPOW w Kwidzynie

Zadanie „Modernizacja instalacji odpylania w kotłowni WZPOW w Kwidzynie” realizowane przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, w kwocie 950.000,00 […]
18 października 2019

Modernizacja tuneli zamrażalniczych WZPOW w Kwidzynie

Zadanie   pn.  „MODERNIZACJA TUNELI ZAMRAŻALNICZYCH  WZPOW W KWIDZYNIE” realizowane przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, w kwocie 1.800.000,00 zł”. […]