marzec

2 marca 2021

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WZPOW SP. Z O.O. POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ 3 BUDYNKÓW ZAKŁADU

nazwa zadania: – ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WZPOW SP. Z O.O. POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ 3 BUDYNKÓW ZAKŁADU koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 200208,24 ZŁ kwota oraz forma dofinansowania ze […]