styczeń

18 stycznia 1934

Rozpoczęcie budowy zakładu