styczeń 1934

18 stycznia 1934

Rozpoczęcie budowy zakładu